Světové strany

Víme, že sever na mapě hledáme nahoře. Společně se vydáme do Grónska, které leží na severu. Abychom nezabloudili, řídíme se podle Polárky – hvězdy ze souhvězdí Malého vozu.
Výstupy pro žáka:
– reprodukuje píseň podle notového záznamu
– vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii

Grónská písnička

gronska

V zápisu písničky najdeme dvě noty v kroužku a dvě ve čtverečku. Kroužek značí neukončenou melodii, čtvereček melodii ukončenou. Melodie prvních čtyř taktů písničky, tedy hudební otázka, je neukončená. Melodie druhých čtyř taktů písničky, tedy hudební odpověď, je ukončená.

 • Ke zpěvu písně si zataktujeme.

Hudební partitura

partitura

Nástroje jsou zde zapisovány v ustáleném pořadí. V horní části najdeme vždy dechové nástroje dřevěné. Pod nimi jsou dechové nástroje žesťové. Pod dechy najdeme nástroje bicí. Poslední řádky patří nástrojům smyčcovým. Dirigent řídí orchestr, musí proto sledovat všechny řádky partitury najednou. Musí vědět, jestli hráči hrají opravdu to, co mají.

 • Všimneme si notových klíčů (houslový, basový, violový).
 • Jaké předznamenání vidíme na začátku skladby? (tři křížky: fis, cis, gis)
 • Jak je označen takt? (celý takt = 4 doby)
 • Jsou v partituře dynamická znaménka? (p = piano, f = forte, fp = fortepiano)
 • Jakou dynamikou začíná hra orchestru? (forte)
 • Kolik notových osnov tvoří jeden takt partitury? (11)
 • Kolik je na stránce partitury zaznamenáno taktů? (7)
 • Které nástroje nehrají v šestém taktu? (fagoty, trubky, tympány, violoncella, kontrabasy)

Nástrojové skupiny – úkol

nastroje

Z obrázku žáci určí, kolik nástrojů a které patří do skupiny

 • strunných smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas)
 • dechových nástrojů dřevěných (flétna, hoboj, klarinet, fagot)
 • dechových nástrojů žesťových (lesní roh, trubka)
 • bicích nástrojů (tympán)

Poslech – Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 10 e-moll

Tuto symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič v polovině 20. století. Ve skladbě se autor obrací k budoucnosti národa. Jedná se o velmi složitou skladbu. Je těžké se v ní na první poslech orientovat.

Stará archa

stara_archa

Jedná se o spirituál – původní náboženskou píseň. Z ní se dozvíme jeden z příběhů Bible.

 • Píseň si zazpíváme jako spirituál: zpěv vede duchovní, věřící se přidávají.

Napsat komentář