Moje ryba

Zkusíme si skloubit své jméno s tělem ryby. Rybu si vyzdobíme různými vzory. Rybu si zavěsíme ve třídě přes prázdniny, kde na nás počká do září.
Výstupy pro žáka:
– seznamuje se s funkcí písma
– poznává písmo jako dekorativní prvek

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, fixy, nůžky

Provedení

  1. Na čtvrtku nakreslíme obrys ryby.
  2. Do těla ryby vepíšeme svoje jméno.
  3. Písmena jsou tak velká, aby vedla od horního okraje těla ryby až k dolnímu.
  4. Poté plochy mezi písmeny vyplníme různými vzory.
  5. Rybu vystřihneme a zavěsíme na nástěnku ve třídě. Zde na nás počká přes prázdniny.

Ukázky žákovských prací:

49_v 50_v

51_v 52_v

Napsat komentář