Svět pod mořskou hladinou

Jací živočichové žijí v moři? Dokážeme si vybavit, jak vypadají? Pokud ne, můžeme se podívat na jejich fotografie. Poté si vybereme některého z živočichů a pozorně prostudujeme jeho tvar.
Výstup pro žáka:
– užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu k celku

Potřebný materiál a pomůcky

bílý papír A3, tužka, voskovky, vodovky, štětce, kelímek s vodou, lepidlo Herkules, obrázky podmořských živočichů

Provedení

  1. Nejdříve si vyberme podmořského živočicha a pokusíme se po prostudování tvaru jeho těla zachytit na bílý papír jeho skutečný tvar tužkou. Pracujeme přes celý papír.
  2. Podle svých představ našeho živočicha vybarvíme voskovkami. Vybarvujeme pouze tvora, ne pozadí. Na voskovky je potřeba přitlačit, aby na papíře vznikla silnější souvislá vrstva vosku bez mezer. Nemusíme se držet reality, k zaplnění velkých ploch použijeme různé vzory, ornamenty a šrafování. Nepoužíváme modrou voskovku, na pozadí by zanikla.
  3. Po vybarvení živočicha celý papír zmačkáme do koule a stiskneme, aby vznikly ostré sklady.
  4. Papír opět narovnáme a trochu uhladíme rukou.
  5. Celý papír přetřeme hodně vodovou světle modrou barvou. Barva se vpije do mezer mezi voskovku a hlavně do ohybů zmačkaného papíru. Vytvoří tak zajímavou strukturu.
  6. Po uschnutí přetřeme celý výkres slabou vrstvou lepidla Herkules. To zůstane po zaschnutí lesklé a průhledné, takže obrázek navozuje dojem, že živočich plave pod vodou.

Ukázky žákovských prací:

 

 

Napsat komentář