Plody

Na podzim sklízíme mnohé plody ze zahrádek i polí. Zkusíme si některé z nich výtvarně prozkoumat zvenku i zevnitř.
Výstupy pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
– využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar

Potřebný materiál a pomůcky

pás ze čtvrtky A2, tuš, redispero, dřívko, nožík, různé plody (paprika, cibule, rajče, okurka…)

Provedení

  1. Společně si prohlédneme přinesené plody, prozkoumáme jejich povrch – je hladký, drsný, s otvory, dolíčky…
  2. Každý žák si vybere jeden plod a srovná jeho povrch s vnitřní stavbou, kterou odhalí řez podélný i příčný. Tento řez provedeme zavíracím nožem.
  3. Povrch i stavbu plodu v řezu ztvárníme kresebně na pás papíru z formátu A2 – plod zvětšíme.
  4. Kreslíme tuší pomocí redispera či dřívka. Zhušťujeme a zřeďujeme čáry, šrafujeme. Využijeme různého přítlaku a odlehčení redispera.
  5. Naposledy promyslíme a vyřešíme detaily.
  6. Není důležité, aby vybraný plod byl ztvárněn realisticky, jedná se o výtvarné řešení.

Hotovou práci představíme spolužákům. Zhodnotíme výtvarné působení práce, využití různých druhů linií.

Ukázky práce:

 

Napsat komentář