V našem kraji – opakování

V sedmnácté části vlastivědného učiva o České republice opakujeme kompletně zeměpisné učivo. Zaměřujeme se na práci s mapou, na vyhledávání požadovaných informací. Jednu vyučovací hodinu soustředíme na místo našeho bydliště, ve druhé hodině opakujeme především místopis České republiky.
Výstupy pro žáka:
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– vysvětluje a určuje polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu
– vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
– ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

K opakování znalostí o místě bydliště a našem kraji máme připraven opakovací list. Při jeho vyplňování využíváme vlastivědný sešit se zápisky a příruční mapu. Jedná se o souhrn údajů o kraji, které jsme společně probrali, či které žáci samostatně zjistili. Na druhou stranu listu žáci nabídnou svůj názor na přírodní a kulturní pamětihodnosti, které by turista při návštěvě kraje neměl vynechat.

Dále se soustředíme na Českou republiku – každý žák zaznamená, co by on chtěl v České republice především navštívit, co ho při společném putování zaujalo. Žáky čeká druhá opakovací práce, která je klasifikovaná.

Ve druhé části opakování učiva se věnujeme především místopisu. Při opakování a vyhledávání informací na mapě využijeme výukovou hru Cestujeme po České republice. Žáci u počítače pracují ve dvojicích, diplom za velmi dobrý výsledek si vytisknou. Využít můžeme také vystříhané dominové karty z předešlých vyučovacích hodin.

Žáci si sváží dohromady všechny pracovní listy a opakovací práce, takto si je společně uloží do svého portfolia. Jejich seznam:

 • Naše vlast (pracovní listy)
 • Kraje a krajská města (pracovní listy)
 • Česká hymna (pracovní listy)
 • Opakovací půllist (opakovací práce)
 • Naše vlast – opakovací práce
 • Orientace na mapě (pracovní listy)
 • Pohoří, hory a nížiny České republiky (pracovní listy)
 • Řeky a jejich přítoky (pracovní listy)
 • Města České republiky (pracovní listy)
 • Smršťovka (hra)
 • Půda a zemědělství (pracovní list)
 • Nerostné suroviny (pracovní list)
 • Průmysl (pracovní list)
 • V našem kraji (opakovací práce)
 • Naše vlast – opakovací práce

Napsat komentář