Lidská ruka

Jak by ruka vypadala jako symbol některého povolání? Inspirujeme se středověkými cechovními znaky, pohrajeme si se svou rukou a zkusíme vytvořit logo některého z lidských povolání.
Výstupy pro žáka:
– na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil
– poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie

Potřebný materiál a pomůcky

kancelářský papír A4, čtvrtka A3, inkoust, dřívko, temperové barvy, štětce, kelímek s vodou, misky na míchání barev

Provedení

  1. Vyprávíme si o středověkých cechách a o jejich symbolech. Co můžeme v cechovním znaku nalézt?
  2. Každý žák si zvolí jedno lidské povolání, promyslí, jaké pracovní nástroje jsou důležité, jak je znázornit. V jakém prostředí se tato činnost odehrává?
  3. Na kancelářský papír obkreslíme svou ruku.
  4. Kreslíme, šrafujeme a dotváříme ji dřívkem a inkoustem.
  5. Hotovou ruku vytrháme.
  6. Na čtvrtku malujeme temperami barevnou charakteristiku prostředí, ve kterém se odehrává činnost vybraného lidského povolání. Přidáme charakteristické pracovní nástroje.
  7. Na suchou čtvrtku naaranžujeme kresbu ruky. S aranží si pohrajeme, aby vystihovala celkový záměr a vzniklo tak logo vybraného povolání. Ruka může být pomačkaná, nemusí být přilepená celou plochou.
  8. Hotovou práci představíme spolužákům, společně můžeme odhadovat, čí logo vidíme.
  9. Zhodnotíme především výtvarné působení (výtvarnou zkratku) představeného povolání.

Ukázky žákovských prací:

120 123

121 124

Napsat komentář