Změny měřítka

Poměrně dost věcí míváme denně v ruce. Jak by tyto předměty vypadaly, kdybychom se ráno znenadání probudili a byli pětkrát menší, či naopak pětkrát větší. Zapoj fantazii a představ si to. Kartáček na zuby, talíř plný polévky a vedle lžíce, poházené pastelky…
Výstupy pro žáka:
– nalézá vhodné prostředky pro vyjádření a uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
– rozpoznává lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich tvar

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tužka, tuš, redispero, rudka

Provedení

  1. Které věci denně potřebujeme a míváme je ve své ruce? Jsou jednoduché, ale hodně nám usnadňují život.
  2. Vybereme si jednu takovouto věc a tuší ji nakreslíme na čtvrtku.
  3. Poté si představíme, že by byla dvakrát větší nebo dvakrát menší. Kresbu tentokrát provedeme tužkou. Kreslit můžeme do první kresby, přes ni či úplně jinam.
  4. Po zakreslení vybraný předmět zkusíme zvětšit nebo zmenšit pětkrát. Pracujeme rudkou. Zkusíme na čtvrtku vytvořit jednu kresbu, ve které jsou naše předměty ve vzájemném vztahu.
  5. Vždy při každé kresbě se snažíme dodržet proporce našeho předmětu.
  6. Nezapomeneme jednotlivé kresby stínovat, snažit se vystihnout povrch zobrazovaného předmětu.

Práci představíme ostatním spolužákům, diváci zkouší rozeznat věc, kterou jsme výtvarně ztvárnili.

Ukázky prací:

137 138

139 140

Napsat komentář