Smích a hudba

Smích a úsměv patří k našemu životu stejně jako hudba. Mnohým hudebním skladatelům se podařilo hudbu s humorem spojit. Úsměvné jsou i některé samotné názvy hudebních děl. W. A. Mozart pojmenoval jednu svoji skladbu Chléb s máslem. Ludwig van Beethoven zase složil sonátu pro violoncello a housle, které dal název Sonáta pro dva obrýlence. Hráli ji dva umělci, kteří nosili brýle.
Výstupy pro žáka:
– vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii
– rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby

Poslech – Joseph Haydn: Symfonie č. 94 S úderem kotlů

V jedné části této skladby plyne hudba poklidně, až posluchače uspává. Najednou se ozve mohutný úder tympánů. Všichni se leknou a je po spaní. Tato symfonie je nejznámějším dílem rakouského skladatele Josepha Haydna. Nepostrádá lehkost a hravost. Zkomponoval ji v době svého pobytu v Anglii. Zde se setkáme i s jiným názvem této symfonie. Náhlý úder tympánů totiž posluchače překvapí, proto anglický název skladby je Překvapení (Surprise).

Tři čuníci

tri_cunici

  • V jakém taktu je tato písnička? (čtyřčtvrťovém)
  • Jaké má písnička předznamenání?
  • Píseň zkusíme zazpívat a zároveň zahrát jako herci v divadle.

Pocestný

pocestny

Tato píseň pochází ze sbírky Františka Ladislava Čelakovského Ohlas písní českých. Zpíváme ji v klidném tempu. Před nácvikem objasníme slova psota, slota.

Poslech – Joseph Haydn: Symfonie č. 45 Na odchodnou

Joseph Haydn byl nepřekonatelným hudebním humoristou. V jedné symfonii se mu dokonce podařilo hudbou upozornit knížete Esterházyho, v jehož službách byl zaměstnán, že hudebníci jeho kapely jsou již každodenním hraním natolik unaveni, že by rádi odjeli domů a trochu si odpočinuli. V poslední větě této symfonie každému hráči do určitého místa v partituře napsal větu: Zhasni a odejdi. Když hudebník k označenému místu dospěl, zhasl svíčku a odešel. Na pódiu nakonec zůstali pouze dva hudebníci.

  • Na jaký nástroj hrají poslední dva hudebníci? (housle)

Napsat komentář