Polární oblasti

Jedenáctou část učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi směrujeme do polárního pásu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v polárním pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky polárního pásu
– posuzuje činnost člověka v přírodě

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o rostlinách a živočiších, které můžeme spatřit v polární oblasti – v Arktidě a Antarktidě. Polární oblasti si vyhledáme a ukážeme na glóbu. Seznámíme se srostlinami, které zde rostou (mechy a lišejníky). Z živočichů poznáme kajku, rypouše, mrože, tuleně, plejtváka, tučňáka, lachtana, ledního medvěda a mořského orla. Další informace o nich zjišťujeme v encyklopedii. Soustředíme se na přizpůsobení živočichů prostředí, ve kterém žijí.

Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha.

Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík

Napsat komentář