Co si myslí kočka?

Co si asi myslí kočka, když ji malé děti honí? I ona je živý tvor a má tedy své představy, vzpomínky na krásné i horší chvíle v naší domácnosti.
Výstupy pro žáka:
– konfrontuje pozorovací schopnosti a paměť
– vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

bílé čtvrtky A4 a A3, temperové barvy, štětce, misky, kelímky, nůžky, tuš, pero

Provedení

  1. S některými z nás žijí v domácnosti kočky. Od mala si s nimi často hrajeme. A občas jsme je také honili. Co si při tom asi myslili tito naši čtyřnozí kamarádi?
  2. Čtvrtku formátu A3 volně pomalujeme temperovými barvami podle své nálady. Otiskneme sem také své číhající ruce.
  3. Na čtvrtku formátu A4 perem a tuší kreslíme kočičí představy: bojí se o život, celá se třese, připravuje si drápky… Vzpomíná na dobu, kdy byla kotě. Ví, že si s ní budou hezky hrát…
  4. Z velké čtvrtky vystřihneme kus malby.
  5. Tento kus nahradíme kresbou kočičích představ.
  6. Tuto malou čtvrtku posunujeme tak dlouho, až jsme s umístěním spokojeni a poté nalepíme.
  7. Při předvedení hotové práce zhodnotíme hlavně umělecké působení.

Ukázky prací:

14 13

12 11