Neznámá planeta

Společně se vypravíme do vesmíru. Mnohé v nejbližším okolí planety Země už bylo objeveno, mnohem více zatím na objevení čeká. Představíme si, že jsme se vydali raketoplánem na pouť vesmírem. Najednou jsme se ocitli u neznámé planety a okénkem raketoplánu si ji prohlížíme.
Výstupy pro žáka:
– dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických prvků
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílý papír A3, tužka, voskovky, vodovky, štětce, kelímek s vodou, lepidlo Herkules

Provedení

  1. Podle své fantazie zachytíme tužkou netradiční tvar neznámé planety.
  2. Přidáme neobvyklé tvary hor a proláklin.
  3. Celou planetu vybarvíme voskovkami. Na voskovky více přitlačíme, aby na papíře vznikla silnější souvislá vrstva vosku bez mezer.
  4. Zapojíme svou fantazii i pro využití netradičních barevných spojení.
  5. Po vybarvení celý papír zmačkáme do koule a stiskneme, aby vznikly ostré sklady.
  6. Papír opět narovnáme, trochu uhladíme rukou.
  7. Celý papír přetřeme hodně vodovou světlou vodovkou, která je kontrastní k naší planetě.
  8. Barva se vpije do mezer mezi voskovou kresbou a hlavně do ohybů zmačkaného papíru a vytvoří tak zajímavou strukturu.
  9. Po uschnutí přetřeme celý výkres slabou vrstvou lepidla Herkules, které je po zaschnutí lesklé a průhledné.
  10. Obrázek navozuje dojem, že planetu vidíme okénkem raketoplánu.

Při hodnocení práce se soustředíme na kompoziční a barevné řešení plochy. Vyzdvihneme představivost žáka.

Ukázky prací:

37v 38v

39v 40v

Napsat komentář