Rozmanitost podmínek života

V první – úvodní části tohoto učiva si povíme o rozdílných podmínkách života na naší planetě. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– vysvětlí základní životní podmínky pro život na Zemi
– posoudí podmínky života v různých oblastech Země

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. V kapitole věnované rozmanitosti podmínek se dozvíme, že živočichové a rostliny žijí jen v tom prostředí, kterému se dokážou přizpůsobit. Podle intenzity dopadu slunečních paprsků na jednotlivá místa Země si planetu rozdělíme na různé podnebné pásy. Porovnáme charakter krajiny v tropickém, subtropickém, mírném i polárním pásu. V tropickém pásu si všimneme hlavních znaků tropických lesů, savan a pouští.

Ukazujeme si fotografie z různých podnebných pásů a podle charakteru určujeme, ke kterému pásu patří. Na závěr si uvedeme tři zástupce živočichů a společně si určíme, jak jsou přizpůsobeni životu v podnebném pásu: fenek berberský, liška polární a liška obecná.

Do sešitu si zakreslíme rozdělení Země na jednotlivé podnebné pásy. V týmech zjišťujeme a zapisujeme informace o charakteru krajiny.

Při společném rozhovoru žáci uvádějí informace, které k jednotlivým pásům již znají (rostliny a živočichové), jejich případné návštěvy a zkušenosti v těchto podnebných pásech.

Napsat komentář