Výukové programy a internetové učebnice

V dalších vyučovacích předmětech také pracujeme s počítači. Někdy používáme internet (vlastivěda, přírodověda), jindy program na psaní textů (český jazyk), kalkulačku (matematika). Kromě toho ve všech těchto předmětech pracujeme s výukovými programy a elektronickými učebnicemi. Ve dvacáté osmé vyučovací hodině si zkusíme výukový program a elektronickou učebnici spustit, podíváme se na nabídky a panely nástrojů a program správně ukončíme.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává a využívá informace z různých informačních zdrojů při výuce
– pracuje sám nebo v týmu s výukovými programy a e-učebnicemi

Úkoly

  1. výukový program Vlastík – po spuštění se seznam se všemi moduly, vyvolej si nápovědu. Ve dvojici s kamarádem si zahrajte pexeso, předtím se seznamte s tím, co je na kartičkách znázorněno. Výsledek hry zašlete učiteli ve formě obrázku. Program správně ukonči.
  2. internetová učebnice Regiony České republiky – seznam se s regiony, které jsou v této e-učebnici obsaženy. Klikni na některé odkazy a zjisti, kam tě zavedou. Při listování využij tlačítka ZPĚT, VPŘED, ZASTAVIT, DOMŮ. Vysleduj, k čemu tato tlačítka slouží. Ve dvojici s kamarádem se seznamte se zajímavostmi České republiky. Zapište, co je pro vás nového, co vás zaujalo. Výpisky zašlete učiteli.

16

Napsat komentář