Muzikanti

Muzikanti mají o trochu jednodušší život než ostatní. Kluk, který umí hrát na kytaru, je středem pozornosti ostatních spolužáků. Dívku, která hraje na housle, nechají rodiče cvičit a nemusí například umývat nádobí. Naučit se hrát na hudební nástroj dá sice dost práce, ale výsledek stojí za to.
Výstupy pro žáka:
– rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
– pozná tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk

Poslech – Ilja Hurník: Pohádka Jak se kontrabas zamiloval

Pohádka z cyklu Příběhy jedné kapely. Hlavní slovo v ní mají kontrabas a pikola. Po poslechu zkusíme odpovědět na otázky:

 • Kdo se v pohádce zalíbil kontrabasu? (pikola)
 • Který ze dvou sólových nástrojů má hlubší hlas? (kontrabas)
 • Které zvířátko může svým hlasem napodobit pikolu a které kontrabas? (ptáček, medvěd)
 • Který hudební nástroj poradil kontrabasu, aby si svými kolíčky natáhl struny? (klarinet)
 • Mohla hrát kapela i bez rozbitého kontrabasu? (ne)

Všechny nástroje jsou v kapele důležité a nepostradatelné. Není možné žádný vynechat. Pikola vyluzuje své tóny pomocí dechu hráče, který do ní fouká podobně jako do zobcové flétny. Drží se ale jinak. Na kontrabas se vyluzují tóny pomocí tahů smyčce na strunách.

Basa

U muziky basa bručí
brum – brum – brum.
Starý basák k ní se krčí,
šrum – šrum – šrum.

Struny tlusté na tři prsty,
nikdo na nich nechce hrát,
jen ten starý basák umí
na ně pěkně zavrzat.

U muziky basa hrála
brum – brum – brum.
Chasa při ní tancovala,
šrum – šrum – šrum.

 • Při recitaci je úkolem žáků říkat slova brum a šrum.

Ti zlosejnští muzikanti

ti_zlosejnsti_muzikanti

První čtyři takty písničky tvoří hudební otázku (předvětí), druhé čtyři takty nazýváme hudební odpověď (závětí).

 • Při zpěvu se nadechujeme po předvětí a po závětí.
 • Zpěv písně zpestříme střídáním zpěvu dvou skupin (předvětí – závětí).
 • Při zpěvu pochodujeme na místě – zvýrazníme první – těžkou dobu – přidupnutím.
 • Současně s vykročením levé nohy vždy tleskneme.

Šly panenky silnicí

sly_panenky_silnici

Českou lidovou píseň zpíváme vesele, rázně.

Přidáme pohybový doprovod v podobě pochodu, opět s přízvučnou první dobou.

Notový sešit

 • Opakujeme psaní not celých, půlových, čtvrťových a osminových, houslového klíče, taktu.
 • Zapisujeme noty c1, e1, g1 na správné řádky.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář