Sólista

Sólisté jsou nejlepší z nejlepších hudebníků. Nepatří mezi ně jen zpěváci, ale i výborní hráči na hudební nástroje. Sólisté musí především stále cvičit. Hrát sólo znamená hrát ve skladbě hlavní melodii. Doprovodné nástroje tuto melodii podbarvují, dávají ji správný základ.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocty z hudby
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase

Se žáky si vyprávíme o tom, kdo slyšel hrát na koncertě nějakého sólového hráče. Zapátráme po jménech známých sólistů (L. Armstrong, N. Paganini, J. Stivín…). Povídáme si o jejich přípravě, oblečení, příchodu, ladění nástroje, pozdravu s orchestrem a dirigentem? Žáky vedeme k zamyšlení nad pojmy umělecká a neumělecká hudba v kontrastu s některými současnými populárními zpěváky.

Poslech – George Gershwin: Koncert F dur pro klavír a orchestr

Americký skladatel a klavírista 20. století se snažil o propojení jazzových prvků se symfonickou hudbou. V koncertu najdeme proto nejen prvky amerického blues či ragtime, ale i tradiční evropskou hudbu.

 • Všimneme si, že závěrečná část koncertu je založena na rytmickém opakování jednoho tónu. Výrazně se uplatňuje motiv trubky.
 • Který z bicích hudebních nástrojů se v průběhu skladby nejvíce uplatňuje? (xylofon)
 • Který z dechových nástrojů je nejvíc slyšet? (trubka)

Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku

rada_honzicku

Žertovná taneční písnička vypovídá o vztahu chlapce a dívky. Zamilované děvče zpívá s chutí a radostí svému chlapci o tom, jak moc ho má rádo. Chlapec se s trochou nedůvěry ptá, jestli ho má dívka opravdu ráda, jak zpívá. Děvče své tvrzení opakuje.

 • Má tato píseň nějaké předznamenání? (nemá)
 • V jaké tónině je písnička zapsaná? (C dur)
 • Jak se nazývá hudební forma této písničky? (malá písňová forma třídílná)
 • Kolikrát se v písničce opakuje její první dvoutaktí? (třikrát)
 • Kolikrát se v písni objeví její poslední dvoutaktí? (dvakrát)
 • Podíváme se do notového zápisu písně. V druhém hlasu najdeme pomlku. Jak dlouho trvá? Jak se nazývá? (čtyři doby, celá)

Už se ten tálinskej rybník nahání

uz_se_ten_talinskej_rybnik_nahani

Lidovou píseň z jižních Čech zpíváme mírně, trochu táhle.

 • V jakém je tato píseň taktu? (tříčtvrteční)
 • Zkusíme jednoduchý pohybový doprovod ve valčíkovém tempu.

Napsat komentář