Brouk

Společně se podíváme do hmyzí říše na úchvatnou krásu brouků. Zkusíme ji umocnit výtvarnými prostředky. Vyzkoušíme kresbu tužkou, kterou doplníme liniemi zpracovanými barevnými fixami.
Výstupy pro žáka:
– konfrontuje pozorovací schopnosti a paměť
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, obyčejná tužka, pastelky nebo fixy, encyklopedie s obrázky brouků

Provedení

  1. Společně si prohlédneme obrázky různých brouků. Prozkoumáme jejich různý vzhled a tvary.
  2. Ukážeme si, jak držet při kresbě tužku, jak stínovat a rozmazávat kresbu.
  3. Každý žák si vybere jednoho brouka a co nejvěrněji ho nakreslí na celou čtvrtku.
  4. Nakresleného brouka vystínujeme.
  5. Vybereme si dvě nebo tři barvy pastelek (fix).
  6. Kolem brouka uděláme několik čar rovnoběžných s obrysem brouka.
  7. Náš obrázek tak získá hloubku.
  8. Hotovou práci předvedeme ostatním spolužákům – hodnotíme reálnost kresby i výtvarné zpracování.

Ukázky prací:

25v 26v

27v 28v

Napsat komentář