Symbolický autoportrét

Namalujeme si vlastní portrét. Tušíme, jaké mají být proporce lidské hlavy. Vlastní portrét si ozvláštníme, takže nám ani moc nemusí být podobný. Některé části hlavy nahradíme různými předměty a věcmi, které máme rádi. Nebudeme se tedy příliš snažit zachytit svou vnější podobu, ale pokusíme se vystihnout některé naše povahové vlastnosti, zdůraznit, co máme rádi.
Výstupy pro žáka:
– snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i předmětu v různém prostředí
– přesněji výtvarně vyjadřuje proporce lidské postavy

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, kancelářské papíry, tužky, suché, mastné pastely

Provedení

  1. Vysvětlíme si, co je portrét. Stručně popíšeme základní proporce lidské hlavy.
  2. Ujasníme si a na papír si sepíšeme každý sám za sebe, co máme rádi, jak sami sebe vidíme, jaké máme vlastnosti.
  3. Vyzkoušíme si různé způsoby, jak k portrétu namalovat oči, nos, či vlasy. Například uši jako kolečkové brusle, nos jako koloběžka…
  4. Svůj portrét ztvárníme na bílou čtvrtku.
  5. Pracujeme suchými nebo mastnými křídami, stopy roztíráme prsty. Suché křídy musíme fixovat. Můžeme je například předem namočit v mléce.
  6. Při předvedení autoportrétu můžeme hodnotit, jak se podařilo autorovi vystihnout vlastnosti a záliby. Hodnotíme i výraznost portrétu a způsob využití barevnosti (kontrast…).

Ukázky prací:

30v 29v

34v 32v

Napsat komentář