UFFO

Jak by to vypadalo, kdyby v naší obci o Vánocích přistálo UFFO?
Já jsem byl zrovna venku. Při jeho příletu se ohýbaly stromy. Úplně mě ochromilo, takže jsem zůstal stát a nemohl se hýbat. Jen jsem stál jako socha a pozoroval ho. Nic se nedělo, ono jen tiše zářilo a žhnulo.
Výstupy pro žáka:
– zkouší vytvořit svůj vizuální obraz
– rozvíjí své prostorové vidění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a vztahů

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A2 nebo A3, temperové barvy, štětce, misky na míchání, kelímek s vodou

Provedení

  1. Vyprávíme si o tom, co by se dělo… Fantazírujeme, popisujeme své představy. Jak by to vypadalo?
  2. Své představy rovnou malujeme temperovými barvami, klademe vedle sebe i na sebe různé barevné odstíny, překrýváme je a mísíme.
  3. Naší snahou je vyjádřit především atmosféru tohoto setkání.
  4. Využijeme kontrastu teplých a studených barev (vánoční krajina naší obce x žhnoucí a teple zářící UFFO).
  5. Při ukončování své malby doplníme na výkres drobné detaily.
  6. Hotovou práci představíme spolužákům.

Zhodnotíme výtvarné působení práce, využití kontrastu. Jak se nám podařilo ztvárnit své představy a zážitky z filmů či knih?

Ukázky prací:

75 79

76 80

Napsat komentář