Nížiny a pohoří v Evropě

Třetí kapitola vlastivědného učiva o Evropě je věnována povrchu našeho světadílu – nížinám a vrchovinám. Této kapitole věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů

Zopakujeme si mapové barvy pro znázornění nížin a vysočin. Zkusíme si objasnit rozdíl mezi rovinou a nížinou. Společně si vyhledáme evropské nížiny:

 • Východoevropská rovina
 • Valašská (Rumunská) nížina
 • Uherská nížina
 • Francouzská nížina
 • Středoevropská nížina
 • Pádská nížina

Při vyhledávání pohoří si hned nalezneme nejvyšší vrchol a jeho nadmořskou výšku:

 • Ural
 • Karpaty
 • Skandinávské pohoří
 • Pyreneje
 • Apeninské pohoří
 • Balkánské pohoří
 • Alpy

Pro výklad a žákovskou práci s příruční mapou využijeme prezentaci. Pro žáky máme připraveny kartičky s pojmy – vystříhají si je a správně umístí na nástěnnou mapu Evropy. K procvičování evropských pohoří a nejvyšších hor máme připravené pexeso:

 • hrajeme jej jako klasické pexeso s přiřazováním dvojic pohoří – nejvyšší hora
 • kartičky můžeme využít také při procvičování učiva k přikládání na nástěnnou mapu Evropy
 • k obrázku říkáme informace, které jsme samostatně vypátrali
 • kartičky třídíme podle dalších hledisek (světové strany, nadmořská výška?)

K procvičení učiva žákům rozdáme pracovní list. Do něj podle příruční mapy doplňují názvy rovin, nížin, pohoří, nejvyšších vrcholů označených čísly a písmeny. U vrcholů zjišťujeme nejvyšší nadmořskou výšku a zaokrouhlujeme ji na stovky metrů. Další informace nám poslouží k závěru, která tři pohoří či nížiny bychom chtěli navštívit, co bychom zde viděli.

K dalšímu procvičení práce s mapou Evropy je připraven výukový program Cestujeme po České republice a Evropě. V oddílu Cestujeme po Evropě zvolíme sekci Poznáváme Evropu. Zde si vybereme učivo Povrch. Lehčí variantou je modul Určujeme, obtížnější Hledáme. Po procvičení si žák může své výsledky zkoušení vytisknout, nalepit do sešitu a oznámkovat.

Na počítači si také můžeme zkusit přiřazovat správné dvojice: pohoří a nejvyšší vrchol. Stále pracujeme s příruční mapou Evropy.

Napsat komentář