Pověsti – historické obrázky

historie01

Praotec Čech ukazuje z hory Říp svému lidu novou vlast.

historie02

Příchod Čechů na horu Říp.

historie03

Pohřeb praotce Čecha.

historie04

Krok hledá svoje budoucí sídlo, Vyšehrad.

historie05

Krok a jeho tři dcery, Kazi, Teta a Libuše.

historie06

Bivoj nese divého kance, škodné zvíře z Kavčí hory.

historie08

Libušin soud a nesouhlas mužů: „Běda mužům, kterým žena vládne.“

historie09

Libušin kůň vede poselstvo za Přemyslem Oráčem.

historie10

Přemysl Oráč je povolán, aby se stal knížetem Čech.

historie11

Poslové u Přemysla Oráče.

historie12

Libuše vítá Přemysla.

historie13

Libuše a Přemysl.

historie14

Libuše věští slávu Prahy: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“

historie15

Libuše ukazuje Přemyslovi poklad, neboť je také jeho.

historie16

Vladyka Ctirad nalézá pod dubem svázanou Šárku.

historie17

Šárka zradila Ctirada.

historie18

Dívčí válka (v pozadí hrad Děvín).

Napsat komentář