Naše tělo a zdraví

Jednu vyučovací hodinu věnujeme shrnutí poznatků o zdravém způsobu života. Všimneme si kvality prostředí kolem nás, svého denního režimu, dodržování osobní hygieny či pravidel bezpečnosti.
Výstup pro žáka:
– posoudí zdravý způsob života

Pro naše tělo je velmi důležité, jaké je okolní prostředí a jak se sami chováme. Záleží na tom, jakou potravu jíme, zachováváme-li pravidla bezpečnosti i zdraví, zda si ho záměrně nepoškozujeme. Například je důležité co nejvíce se vyhýbat zakouřenému prostředí. Odolnost vůči nemocem zvyšujeme cvičením, sportováním a pobytem na čerstvém vzduchu. Pro zdraví je důležité dodržovat pravidelný denní režim.

Kolem nás se v ovzduší, vodě i potravě vyskytují viry a bakterie, které pouhým okem nevidíme. Některé způsobují nemoci (rýmu, chřipku, kašel, průjem…) – jsou choroboplodné. Proti přenášení bakterií a virů z jednoho organismu na druhý se chráníme především dodržováním hygieny – pravidelným mytím rukou, používáním kapesníku, vzájemnou ohleduplností.

Proti některým nemocem jsme chráněni očkováním. Obecně ale platí, že naše tělo se úspěšně brání, je-li otužilé, zásobujeme-li jej zdravou stravou s dostatkem vitamínů, hlavně vitamínu C. Dále musíme být opatrní a zachovávat pravidla bezpečnosti.

Při vyučovací hodině dáme žákům dostatek prostoru k diskusi – využijeme pracovních týmů k vrstevnickému učení. Žáci své poznatky zpracovávají do sešitu, pozornost věnují obvyklému dennímu režimu, správným pohybovým a zdravotním návykům, bezpečnostním pravidlům. V týmech sestavují „zdravý“ jídelníček, porovnají ho se školním týdenním jídelníčkem – zde mohou zjišťovat, zda je v něm obsažen dostatek vitamínů.

Při hodině můžeme využít text, ve kterém najdeme otázky k přemýšlení v žákovských týmech.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář