Zklamání

Pokud nás někdo zklame, pocítíme velkou bolest. Mnozí z vás máte nějakého kamaráda, kterému se svěřujete, navzájem si radíte, pomáháte si. Občas se ale stane, že vás i ten nejlepší kamarád zklame. O zklamáních a trápeních se zpívá také v písničkách. Jednu takovou si společně zazpíváme.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná hudební formu jednoduché písně
– orientuje se v notovém zápise, píseň podle něho intonuje

U panského dvora

u_panskeho_dvora

Tuto písničku zpíváme s citem, v pomalejším tempu, ne však utahaně. Respektujeme její dynamiku v notovém zápisu.

 • Zpívá písničku chlapec, nebo děvče? (děvče)
 • Co se dívce na chlapci asi nelíbilo? Jaké přednosti měl jiný hoch? (byl upřímnější)
 • Mrzelo dívku, že chlapce opustila? (nejspíš ano – smutná melodie písně)

Tempo písniček

Z písniček, které jsme se dosud naučili zpívat, vybereme jednu a zkusíme si ji zazpívat vždy v odlišném tempu. Jedna skupina žáků bude zpívat, druhá vytleská metrum. V dalším tempu se vystřídáme. Jednotlivá označení, která najdeme na začátků písní:

 • largo – zeširoka, zdlouhavě
 • adagio – pomalu, zvolna
 • andante – volně, krokem
 • allegro – rychle, vesele
 • vivo, vivace – živě
 • presto – rychle, úprkem

Poslech – Václav Trojan: U panského dvora (smyčcové kvarteto)

Nejprve si společně zazpíváme dnešní písničku U panského dvora. Poté budeme při poslechu sledovat hlavní melodickou linku skladby. Všimneme si předehry, meziher a hudební dohry.

Ve smyčcovém kvartetu hrají čtyři hudebníci: dva hráči na housle, jeden na violu a jeden na violoncello. Viola je velmi podobná houslím, je však o něco větší a proti houslím má sametovější a tmavší tón. Výška violoncella je asi 125 cm. Při hře violoncellista sedí, nástroj drží mezi koleny. Violoncello má velký tónový rozsah, jeho tón je sytější a výraznější než u violy.

 • Je celá skladba hrána se stejnou dynamikou? (ne)
 • Zesilovali a zeslabovali hráči postupně, nebo hráli chvíli silně a pak hned slabě? (postupně)
 • Který z nástrojů smyčcového kvarteta má nejhlubší tón? (violoncello)
 • Při opakovaném poslechu dejte pozor na to, kdy začne hrát violoncello – zvedněte ruku.
 • Ukažte, jak violoncellista drží svůj nástroj.

Pampeliška

Pampeliško, žádné smutky,
kořen tvůj je plevel,
ale květy čmelákovi
voní jenom medem.

Žlutá hlava roztřepaná,
starostmi se zabělá,
příští rok však kvete znova,
nic si z toho nedělá.

 • Pokusíme se o zhudebnění básně Pampeliška.
 • Nejprve si zvolíme tempo, poté zkusíme vytvořit jednoduchou melodii.

Pampelišky

pampelisky

O pampeliškách a nejen o nich je další píseň, kterou budeme společně zpívat.

 • Zpíváme ji klidně, procítěně.

Napsat komentář