Staré mapy

Středověké mapy doprovázely kresby a rytiny. Ty zobrazovaly pohledy na tehdejší krajinu či města. Zkusíme si nakreslit „středověký“ pohled na naši obec či blízké město.
Výstupy pro žáka:
– citlivě vnímá výtvarná díla
– řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení)

 Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tuš, redispero, dřívko, vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev

 Provedení

  1. Prohlédneme si některé středověké rytiny. Povíme si, co znázorňovaly (biblické motivy, výjevy ze života, významné osobnosti, pohledy na město, záběry krajiny…).
  2. Dále se podíváme na středověké mapy, které znázorňovaly krajinu našeho státu. Všimneme si, jak byly vykresleny. Většina byla doplněna kresbami krajiny nebo měst. Jak by asi byla znázorněna naše obec? Co je v ní za významnou stavbu, přírodní pamětihodnost? Jak vypadá okolí? Co je zde významného k vidění?
  3. Promyslíme si, co bychom přidali ke středověké mapě našeho okolí a jak bychom připravili kresbu k rytině.
  4. Kreslíme tuší pomocí redispera či dřívka. Zhušťujeme a zřeďujeme čáry, šrafujeme. Využijeme různého přítlaku a odlehčení redispera.
  5. Promyslíme a vyřešíme detaily.
  6. Konečnou kresbu vodovými barvami lehce kolorujeme. Vybereme dvě až tři příbuzné barvy v různých odstínech.

Hotovou práci představíme spolužákům. Zhodnotíme výtvarné působení práce.

Ukázky práce:

 

 

 

Napsat komentář