Píšeme na klávesnici

Dvanáctou až čtrnáctou vyučovací hodinu zaměříme na psaní textů. Seznámíme se s aplikací Word Pad. Abychom rychle psali na počítači, musíme se dobře vyznat na klávesnici. Dále bychom měli vědět, jak opravit chybu a jak začít psát na nový řádek.
Očekávané výstupy pro žáka:
– využívá základních funkcí operačního systému
– píše samostatné krátké věty
– spustí a vypne program
– komunikuje prostřednictvím internetu

Při seznámení žáků s psaním textů na počítači a s rozložením klávesnice využijeme prezentaci. Seznámíme se také s opravami případných chyb. Součástí prezentace je zadání úkolů k samostatné práci na žákovských stanicích.

Co najdeme na klávesnici

 • Escape (Esc) – vyskakovací klávesa, funguje jako STORNO
 • Shift – zvedací klávesa, mění malá písmena ve velká, píše horní znak na klávese
 • Mezerník – píše mezeru mezi slovy, za větou
 • čárka a háček – nad písmeny, zmáčkneme nejdřív je, poté písmeno
 • Backspace – mazací klávesa, maže písmena před kurzorem
 • Delete – mazací klávesa, maže písmena za kurzorem
 • Enter – potvrzovací klávesa, funguje jako OK nebo tlačítko při výpočtech, nový řádek
 • CapsLock – přepínač malých a velkých písmen
 • NumLock – zapíná a vypíná psaní číslic
 • šipky pro pohyb v textu

Vyzkoušej

 1. napiš své jméno a celá jména svých pěti spolužáků
 2. napiš jména šesti měst z České republiky
 3. zapni CapsLock a piš názvy šesti hor

Oprava chyb při psaní

Většinou je jednodušší chybné slovo opravit, než ho celé znovu napsat. Důležitý je pro nás kurzor (svislá čárka, která bliká za právě napsaným písmenem). Při opravě můžeme postupovat například takto:
– myší či šipkami na klávesnici umístíme kurzor za chybné písmeno
– klávesou Backspace špatné písmeno smažeme
– napíšeme správné písmeno a kurzor vrátíme na původní místo
Při psaní textu dbáme především na kvalitu (psaní bez chyb), žáci pracují individuálním tempem, je nutné splnit kvalitně všechny úkoly. Šikovnější žáci mohou text zformátovat – použít nadpis (větší písmo, centrování). Všichni zapíší text, připojí podpis. Soubor uložíme a odešleme elektronicky učiteli.

Úkoly

 1. Napište jména českých panovníků nebo prezidentů, které znáte. Po napsání si text pozorně přečtěte a opravte chyby.
 2. Vybavte si řadu vyjmenovaných slov po s. Vyjmenovaná slova napište pod sebe.
 3. Napište si anglicko-český slovníček zvířat.
 4. Otevřete si čítanku, vyhledejte si článek, který vás v poslední době zaujal a jeho část přesně opište.
 5. Napište stručný recept na jídlo, které dokážete sami připravit. Zkontrolujte po sobě text a opravte případné chyby.
 6. Zahrajte si hru Písmenka – tentokrát si spusťte test psaní slov. V časovém limitu byste měli zapsat více než 10 slov.

Žáci plní postupně všechny úkoly individuálním tempem, musí je splnit kvalitně, to je bez chyb. Soubory odešlou učiteli ke kontrole.

Napsat komentář