Rozvádění látek po těle

Hledáme odpovědi na otázky, kam se dostávají rozložené látky z tenkého střeva a kam se dostává kyslík z plic. Dozvíme se, co vše obsahuje krev, co jsou cévy a k čemu slouží hormony. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– vysvětlí základní funkce oběhové soustavy

Naše tělo je protkáno různě širokými trubičkami, které jsou vyplněny krví. Nazývají se cévy. Velké cévy se postupně zužují až na velmi tenké vlásečnice. Jejich stěnou pronikají látky z krve do okolí, nebo naopak z okolí do krve. Krev obsahuje vodu s mnoha různými rozpuštěnými látkami. V krvi jsou také malá tělíska – krvinky. Červené krvinky způsobují červenou barvu krve. Rozvádějí po těle kyslík získaný v plicích. Bílé krvinky mají za úkol ochranu těla.

Krev v cévách stále proudí. Je poháněna srdcem, které tak působí jako pumpa. Nasaje krev ze žil přes síně do komor a stahem komor ji vypuzuje do tepen. Krev v těle rozvádí i látky, které vznikají v některých částech těla. Jedná se o hormony. Ty pomáhají v řízení důležitých životních dějů (například hormon štítné žlázy).

S učivem se seznámíme pomocí prezentace. Zde se seznámíme s oběhovou soustavou jako celkem, na fotografii poznáme model srdce a v nákresu některé žlázy s vnitřním vylučováním, které produkují hormony k řízení těla.

Nové poznatky si zpracujeme pomocí nákresu s popisem do přírodovědného sešitu.

Další informace k tématu spolu s několika pokyny máme zapsány v pracovním listu Srdce, který je propojen s učivem matematiky – příklady zde předložené řešíme při matematice.

Nově probrané pojmy si zopakujeme v doplňovačce. Výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář