Řeky v tropech

Ve čtvrté části učiva věnované rozmanitosti podmínek života na naší planetě čekají páťáky živočichové velkých řek a jejich okolí v tropickém pásu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v tropickém pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
– vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o živočiších, které můžeme objevit v okolí velkých tropických řek, jezer, v močálech a bažinách. Na glóbu si najdeme řeky Amazonka, Paraná, Mississippi, Nil, Kongo, Ganga. Seznámíme se s některými typickými živočichy. V encyklopedii o nich zjišťujeme další informace. Soustředíme se na přizpůsobení živočichů prostředí, ve kterém žijí. Pokusíme se vytvořit jednoduché potravní řetězce.

Blíže si všimneme živočichů: piraňa, drápatka, plameňák, aligátor, anakonda, ptakopysk, nosorožec, hroch, krokodýl, kapybara. Odhadujeme, které rostliny rostou v okolí řek. Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Řeky v tropech.

Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík

Napsat komentář