Tropické lesy

Ve třetí části učiva věnované rozmanitosti podmínek života na naší planetě se spolu s páťáky vypravíme do lesů tropického pásu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v tropickém pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
– vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Nejprve se věnujeme tropickým deštným lesům a některým vybraným živočichům, kteří zde žijí. Poté si všimneme vybraných rostlin a jejich důležitosti pro člověka. Jednotlivé oblasti, o které se zajímáme, si vyhledáme na glóbu, zjišťujeme o nich další informace.

Pomocí brainstormingu posoudíme se žáky význam tropických rostlin pro člověka – především pro naši výživu. Zkusíme vytvořit některé potravní řetězce v tropickém lese.

Blíže si všimneme některých živočichů a rostlin jako zástupců tropické flóry a fauny: sója, kaučukovník, kávovník, čajovník, rýže, cukrovník, kokosovník, kakaovník, ananasovník, banánovník, šimpanz, ara, kolibřík, orangutan, hroznýš, jaguár, tukan, gorila, tygr. Informace k jednotlivým živočichům a rostlinám spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných rostlin a živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha či rostliny. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici jednoho živočicha nebo rostliny.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Tropické lesy.

Učivo si procvičíme v deseti testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík
– 6. testík7. testík8. testík9. testík – 10. testík

Napsat komentář