Počítáme do sta

Stěžejní učivo druhého ročníku, které by měl zvládnout každý žák ve třídě. Postupně trénujeme numeraci, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnání čísel, přes sčítání a odčítání až po praktické uplatnění učiva ve slovních úlohách.

1) Číselné řady
a) Čísla od 20 do 30: řada
b) Čísla od 30 do 40: řada
c) Čísla od 40 do 50: řada
d) Čísla od 51 do 66: řada
e) Čísla od 66 do 83: řada
f) Čísla od 84 do 100: řada
g) Počítáme po desítkách do 100: řada
h) Doplňování číselných řad: doplňování

2) Čísla podle velikosti
a) Srovnej čísla podle velikosti od nejmenšího po největší: řada
b) Srovnej čísla podle velikosti od největšího po nejmenší: řada

3) Číslo hned před a hned za
a) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla
b) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla
c) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla

4) Zápis čísel
a) Přečti číslo a připoj k němu jeho správný zápis: zápis
b) K zápisu připoj správné číslo: zápis
c) Přečti a zapiš číslo: zápis
d) Přečti a zapiš číslo: zápis

5) Rozklad čísel
a) Přiřazuj čísla podle počtu desítek a jednotek: čísla
b) Přiřazuj čísla podle počtu desítek a jednotek: čísla
c) Rozkládej čísla na desítky a jednotky: čísla
d) Rozkládej čísla na desítky a jednotky: čísla

6) Porovnání čísel
a) Porovnej dvě čísla (desítky): porovnání
b) Porovnej dvě čísla: porovnání
c) Porovnej dvě čísla: porovnání
d) Vyhledej čísla podle zadaných nerovností a vybarvi je podle zadání, doplň čísla na číselné ose: pracovní list

7) Součty a rozdíly
a) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel (desítky): tabulka
b) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
c) Čísla v prvním řádku zvětšuj o 20 a poté zmenšuj o 30: tabulka
d) Sčítání desítek – doplňuj sčítance a součty: příklady

8) Sčítáme a odčítáme do 100 bez přechodu přes základ
a) Čísla v tabulce zvětšuj a zmenšuj podle pokynů: tabulka
b) Doplň chybějící číslice ve výpočtech: příklady
c) Přičítáme a odčítáme desítky – doplň tabulku: tabulka
d) Vypočítej zadané příklady: příklady
e) Vypočítej zadané příklady: příklady

9) Pětiminutovky na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes základ
a) 1. pětiminutovka: příklady
b) 2. pětiminutovka: příklady
c) 3. pětiminutovka: příklady

10) Slovní úlohy
a) V lese – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) V sadě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Čápi – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Na zahradě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
e) Na hradě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
f) Na žaludech – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
g) Hasiči – vyřeš tři slovní úlohy: úlohy

11) Součty a rozdíly s přechodem přes základ
a) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
b) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
c) Čísla v prvním řádku zvětšuj a poté zmenšuj: tabulka
d) Doplňuj sčítance a součty: příklady
e) Doplňuj menšence, menšitele a rozdíly: příklady

12) Magické čtverce
a) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 51:
čtverec
b) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 60:
čtverec
c) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 66:
čtverec

13) Sčítáme a odčítáme do 100 s přechodem přes základ
a) Čísla v tabulce zvětšuj a zmenšuj podle pokynů: tabulka
b) Doplň chybějící číslice ve výpočtech: příklady
c) Přičítáme a odčítáme – doplň tabulku: tabulka
d) Vypočítej zadané příklady: příklady
e) Vypočítej zadané příklady: příklady

14) Pětiminutovky na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ
a) 1. pětiminutovka: příklady
b) 2. pětiminutovka: příklady
c) 3. pětiminutovka: příklady

15) Procvičování sčítání dvouciferných čísel (hry jsou na čas – snažíme se o co nejlepší výsledek)
a) Sčítání desítek – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
b) Odčítání desítek – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
c) Sčítání desítek a dvojciferných čísel – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
d) Odčítání dvojciferných čísel od desítek – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
e) Sčítání tří čísel do sta: pexeso
f) Sčítání čtyř čísel do sta: pexeso
g) Sčítání dvouciferných čísel – spočítej šest náhodně vybraných příkladů: hra
h) Sčítání a odčítání čísel (do 200) – vypočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra

16) Pětiminutovky na sčítání a odčítání do 100 (desítky a dvouciferná čísla)
a) 1. pětiminutovka: příklady
b) 2. pětiminutovka: příklady
c) 3. pětiminutovka: příklady
d) 4. pětiminutovka: příklady
e) 5. pětiminutovka: příklady
f) 6. pětiminutovka: příklady

17) Slovní úlohy
a) Lesníci – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) Sadař – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Sčítání čápů – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Úklid na zahradě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy

18) Malované opakování
a) Vypočítej příklady (správný výsledek se zabarví zeleně), poté výsledek vyhledej a vybarvi v tabulce: šest listů
b) Doplň výsledky sčítání a odčítání v domečcích – správný výsledek se zabarví: dva listy

19) Písemné sčítání a odčítání
a) Vypočítej příklady písemného sčítání a odčítání (správný výsledek je vyhodnocen nápisem SPRÁVNĚ): tři listy

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.