Celistvost lidského organismu

V jedné vyučovací hodině si prohloubíme znalosti o vlastním těle. Zvláště se věnujeme vnitřní stavbě těla a umístění jednotlivých orgánů. Učivo propojíme s výtvarnou výchovou.
Výstup pro žáka:
– rozvíjí si základní znalosti o lidském těle

Všechny části našeho těla společně zajišťují činnost organismu. Stavba těla je složitá podobně jako děje, které v něm neustále probíhají. Jejich rychlost se neustále mění podle toho, co děláme, které podněty z okolí na nás působí. Menší rychlost je, pokud spíme, naopak větší, pokud například běžíme. Při spotřebovávání kyslíku ve všech částech těla se uvolňuje energie potřebná k životu. Zároveň při tom vzniká teplo. Naše tělo si udržuje téměř stálou teplotu, která je obvykle vyšší, než běžná teplota prostředí.

Nejprve si pomocí obrázku zopakujeme vnitřní stavbu těla. Žáci ukazují na obrázku plíce, játra, srdce, žlučník, tlusté střevo, tenké a slepé střevo, močový měchýř, žaludek, bránici, brzlík… a zároveň ukazují, kde mají tyto orgány ve svém těle.

Pro týmovou spolupráci zadáme práci s textem. Zde se žáci zaměří především na připravené otázky. V pracovním listě si procvičíme umístění vnitřních orgánů a jejich příslušnost ke správným soustavám.

V testíku nazvaném Člověk si zopakujeme dosavadní znalosti o lidském těle. Výsledky, kterých dosáhnou, si žáci zapíší do svého sešitu.

Při výtvarné výchově zpracují jednotlivé týmy na velký formát balicího papíru lidské tělo. Vybraného člena týmu na papír obkreslí a poté výtvarně zpracují velký poster se všemi částmi lidského těla i vnitřnostmi. Přidat mohou také popis.

člověk člověk

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář