Tance

Od pradávných dob lidé tančili. Tance tvořily součást posvátných obřadů, vyjadřovaly radost i zármutek. Dnes přináší tanec radost z pohybu, uvolnění i osvěžení všedního dne.
Výstupy pro žáka:
– vyjádří polku pohybem
– využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Poslech – Aaron Copland: Rodeo

Nejprve si poslechneme ukázku z baletu současného amerického skladatele. Balet je vlastně hudební divadlo, ve kterém je děj vyjadřován tancem. Poté se přesuneme k našemu tanci – polce.

Kdyby byl Bavorov

kdyby_byl_bavorov

Společně zvládneme zpěv písně. Podíváme se, jaké má předznamenání (dva křížky – fis, cis) a zjistíme, jestli se jedná o durovou nebo mollovou tóninu (durovou). Písnička je typická polka. Má živější tempo, je zapsána ve dvoudobém taktu, převažuje v ní polkový rytmus.

Prohlédneme si její notový záznam, abychom zjistili, jakou má hudební formu. Zjistíme, že noty v první notové osnově jsou shodné s notami v poslední osnově. Od těchto dvou shodných částí se odlišuje melodií i rytmem prostřední díl. Takovéto hudební formě říkáme malá písňová forma třídílná (A-B-A). Rozdělíme se na dvě skupiny. Jedna bude zpívat pouze shodné části (díl A), druhá zazpívá odlišnou část (díl B).

Zpěv písně doprovodíme instrumentálně a rytmicky:

bavorov

K tanci polky se opět rozdělíme na dvě skupiny – jedna zpívá a instrumentálně i rytmicky doprovází, druhá tančí polku (polkový krok ve dvojici). Poté střídáme.

Polka je ryze český tanec. Vznikla ve východních Čechách v okolí Hradce Králové ve 30. letech 19. století. Stala se natolik oblíbenou, že se brzy rozšířila do celé Evropy.

Polku si můžeme procvičit i při zpěvu další písně. Také při ní chlapci děvčata při muzice vytáčeli dokola, až dívky měly sukničky ucourané.

Jaké je to hezké

jake_je_to_hezke

Píseň zpíváme vesele. Přidáme pohybový doprovod – polkový krok i tanec v kruhu.

Poslech – John Lennon, Paul Mc Cartney: And I Love Her

Britská rocková skupina Beatles dosáhla velké popularity na celém světě. Její písničky jsou melodicky přitažlivé, srozumitelně i obsahově bohaté. Pokud budeme pozorně poslouchat, určitě se nám podaří určit hudební formu skladby (předehra – A – B – A – dohra). Po instrumentální předehře následuje první díl, který se dvakrát opakuje. Poté zazní kratší druhý hudební díl a opět se navrací první díl rozšířený o shodnou instrumentální mezihru. Skladbu ukončuje krátká instrumentální dohra.

Napsat komentář