Vánoce

Pro české hudební Vánoce jsou typické poklidné skladby – vánoční pastorely. Lidé jimi vítají narození Ježíše Krista. Jejich autory byli převážně učitelé (kantoři). Ti vycházeli při jejich tvorbě z české lidové hudby.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně ve dvojhlase, vícehlase

Poslech – Jakub Jan Šimon Ryba: Milí synáčkové

Český hudební skladatel Jakub Jan Ryba žil ve druhé polovině 18. století a na počátku 19. století. Složil kolem padesáti pastorel. Jeho nejvýznamnějším dílem se stala Česká mše vánoční. Poslechneme si pastorelu, kterou zpívají dva ženské hlasy – vyšší soprán a nižší alt.

Milí synáčkové, pojďte k Betlému, s pastýři zde vzdejme chválu malému.
Na housličky, na píšťalky budem radostně, srdečně, milostně Ježíška vítati, láskou objímati.
Vítáme tě dítě, dítě nebeské, vlij nám v srdci lásky, lásky andělské.
Abychom tě milovali, s tebou vždy se objímali, dítě milostné.
Milí synáčkové, pojďte k Betlému, s pastýři zde vzdáme chválu malému.
Na housličky, na píšťalky budem radostně, srdečně, milostně Ježíška vítati, láskou objímati.

Štěstí, zdraví

stesti

Klasická česká koleda pro hospodáře a hospodyni. Přidáme i další sloky:

Narodil se tam synáček posílá mě k vám,
by ste mu koledu dali – však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti,nakrmila ho máti,
rač tolárek,neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.

Čas radosti, veselosti

cas_radosti

Další z klasických vánočních písní zpíváme zvolna, pohodově.

Stojí vrba košatá

vrba

Českou kolední píseň zbytečně nenatahujeme, zpíváme ji v tempu, držíme rytmus.

Veselé Vánoce

vanoce

Tuto píseň zpíváme vesele, s chutí, s dodržením rytmu.

Byla cesta, byla ušlapaná

byla_cesta_uslapana

Prosincovou atmosféru si doplníme krásnou vánoční lidovou písní z Moravy. Zpíváme ji zvolna, beze spěchu.

Další sloky:

Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.

Napsat komentář