Kde jsme byli o prázdninách

V první části učiva o České republice v 5. ročníku žáci seznámí své spolužáky s místy, která navštívili v naší vlasti o prázdninách. Této části věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest
– získává informace o zajímavostech z České republiky

Žáky vyzveme, aby si do první vyučovací hodiny přinesli fotografie, pohlednice či materiály informačních center z míst, která o prázdninách v České republice navštívili. Každý z žáků si připraví ve spolupráci se členy týmu popis jednoho z navštívených míst. K přípravě využije příruční mapu. S popisem vystoupí před ostatními spolužáky. Pohlednici či fotografii připne na nástěnnou mapu.

  • Jak se prázdninové místo nazývá?
  • Jedná se o středisko turistického ruchu nebo místo na samotě?
  • Ve kterém kraji se nachází? Jak se nazývá krajské město?
  • Čím je místo výjimečné? Které pamětihodnosti, technické památky či přírodní zajímavosti jsou v okolí?
  • Čím je zajímavá historie navštívené oblasti?
  • Seznámili jste se s tradičním zvykem nebo jídlem v této oblasti?
  • Jakou zajímavou upomínku jste si přivezli?

Žáci své informace zpracují do pracovních listů. Všichni žáci ze třídy svážou doplněné listy dohromady. Vznikne tak Třídní kniha tipů pro výlety.

Napsat komentář