Příběh papírové skládačky

Také papírová vlaštovka, lodička nebo parník můžou zažít pořádné dobrodružství. Zkusíme vymyslet příběh s dobrodružným dějem. Příběh, který by se jim mohl stát. Výtvarně ho ztvárníme.
Výstupy pro žáka:
– pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše
– rozpoznává lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich tvar

Potřebný materiál a pomůcky

měkký barevný papír A4, čtvrtka A3, tužka, lepidlo

Provedení

  1. Z měkkého barevného papíru sestavíme skládanku papírové vlaštovky, lodičky, parníku…
  2. Představíme si, že by se naše skládačka zvětšila a my se na ní mohli vydat do světa. Co bychom mohli prožít? Jaká dobrodružství bychom zažili?
  3. Čtvrtku si tužkou rozdělíme na šest až osm polí. Do nich budeme tvořit seriál s plynoucím příběhem naší papírové skládačky.
  4. Příběh kreslíme tužkou. Celý děj rozdělíme do jednotlivých důležitých etap. Tvoříme ho od jeho zrodu až po vyvrcholení.
  5. Nezapomeneme jednotlivé kresby stínovat, snažit se vystihnout povrch zobrazovaných předmětů.
  6. Po dokreslení přilepíme na čtvrtku papírovou skládačku. Přilepíme ji pouze kouskem, takže bude přesahovat přes výkres.

Práci představíme ostatním spolužákům, vyprávíme vymyšlený příběh, který jsme výtvarně ztvárnili.

Ukázky prací:

 90

 

Napsat komentář