Návrat k demokracii

Patnáctá část naší novější historie uzavírá naše putování dějinami. Začínáme na konci osmdesátých let, kdy přibývalo nespokojenosti a protestů. Ty nakonec vyvrcholily generální stávkou a sametovou revolucí. Téma je rozvrženo na dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků v hlavních dějinných obdobích

Připomeneme si odvahu prvních demonstrujících a protestujících na konci osmdesátých let. Za zmínku stojí také církev a její program duchovní obrody. Poté nás čeká listopad 1989 – studentská demonstrace a její potlačení silou. Následná generální stávka předznamenala konec totalitní vlády komunistické strany. Historické putování zakončíme vznikem České republiky a jejím následným vstupem do NATO a Evropské unie.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Návrat k demokracii), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartě Vývoj českého státu si ukážeme krátké období České a Slovenské Federativní Republiky a poté rozlohu a znak České republiky. Zajímavostí je moderní umění na kartách Umělecké slohy.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Nové naděje, Vznik České republiky.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Návrat k demokracii. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). V závěru této kapitoly v internetové učebnici je k využití připraven testík.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O pionýrský poklad. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v pěti variantách i s návrhem hodnocení.

Napsat komentář