Zakouřené město

Tak v tomto městě se dá jen stěží žít. V této práci se pokusíme o výtvarný přepis tlaku nedýchatelného vzduchu, pohyb vzduchu ve větru, spad drobných částeček a škodlivin na domy ve městě. Ovšemže v tomto případě škodí člověk sám sobě.

Výstup pro žáka:
– na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, měkká tužka

Provedení

  1. Hovoříme o naší Zemi, která má 22. dubna svátek. Objasníme si pojem ekologie. Dnes se budeme výtvarně věnovat vzduchu jako základní podmínce existence člověka na naší planetě.
  2. Jak a čím vzduch znečišťujeme? Jak to vypadá v našich městech? Ve kterých oblastech České republiky jsou koncentrovány továrny a průmyslové podniky?
  3. Výtvarnou práci provedeme na šířku.
  4. Do spodní části čtvrtky tužkou zakreslíme obrysy městských domů.
  5. V horní části zkusíme výtvarně přepsat pohyb zkaženého vzduchu.
  6. Zkusíme zachytit onu nedýchatelnou směs i depresívní prostředí dne, kdy ani pořádně nemůžeme vyjít ven.
  7. V závěru se věnujeme detailům, snažíme se, aby naše práce nepůsobila ploše, zkusíme přidat alespoň náznak hloubky.

Při předvádění prací zhodnotíme výtvarné vyznění i celkový pocit ze zmarněného životního prostředí.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář