Hravost

Kolem nás se určitě něco děje. Slyšíme lupnutí či jiné podivné zvuky. Žijí tu spolu s námi, i když vlastně ne tak úplně. Asi v jiné dimenzi. Kdo? No přece živé bytosti. Jsou úplně jiní než my nebo kterýkoliv jiný živý tvor, kterého známe. Umíš si je představit? Zkus je namalovat.
Výstup pro žáka:
– pro vyjádření nových pocitů a prožitků volí a kombinuje prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A4, olejové pastely

Provedení

  1. Představíme si, jak by mohl vypadat živý tvor, který se ničím nepodobá ani člověku, ani žádnému zvířeti na naší planetě. Bude mít hlavu, trup, končetiny? Nebo se bude spíš jeho přelévat ze strany na stranu? Bude to nejspíš strašidýlko?
  2. Vezmi si olejové pastely a zkus svou představu ztvárnit na čtvrtku.
  3. Barvy překrývej, pracuj se silnější vrstvou pastelů, tvoř různé odstíny, snaž se vystihnout také prostor.
  4. Naopak lehce bez velkého přítlaku zpracuj pozadí. Mělo by vytvářet kontrast k postavě – využij tedy kontrastní barvy z barevného spektra.
  5. Důležité jsou detaily postavy. Právě ony přitahují pozornost diváka. Nakonec tedy věnuj pozornost jim.

Svou práci představíme spolužákům a zhodnotíme její estetické působení. Komu se zdařila postava podle zadání – aby se nepodobala žádnému živému tvoru na Zemi?

Ukázky prací:

165 170

168 167

Napsat komentář