Okno a dialogové okno

Pátá vyučovací hodina je věnována oknům aplikací a nejběžnějším dialogovým oknům. Každá aplikace, ať je to hra, kreslicí program či program pro psaní textů, se na pracovní ploše zobrazuje v okně. Okraje oken jsou přibližně stejné. Pokud nám chce počítač něco důležitého sdělit, nebo se nás na něco zeptat, zobrazí dialogové okno. Často obsahuje otázku, zda chceme svou práci uložit nebo chceme opravdu provést konkrétní akci.
Očekávané výstupy pro žáka:
– využívá standardní funkce počítače
– zavírá okno křížkem
– dokáže okno minimalizovat, maximalizovat
– v případě závady postupuje poučeně

K seznámení žáků s učivem využijeme prezentaci. Seznámíme se s tlačítky pro změnu velikosti okna, minimalizaci a ukončení programu. Na ukázkách si prohlédneme panely nabídek a panely nástrojů. U dialogových oken žáky upozorníme na to, že je skutečně velmi důležité číst, co se nám počítač snaží sdělit. Na poslední stránce prezentace jsou připraveny úkoly k samostatné práci žáků – budou je plnit na svých pracovních stanicích. Doporučuji, aby žáci opět pracovali ve dvojicích.

Úkoly:

  1. Otevřete si WORDPAD. Prohlédněte si Panel nabídek a Panel nástrojů. Vyzkoušejte si zmenšení a zvětšení okna i jeho minimalizaci na spodní lištu.
  2. Do okna WordPadu zapište, který den v týdnu právě je. Klikněte na tlačítko k zavření aplikace. V dialogovém okně odpovězte tak, aby se WordPad neukončil.
  3. Odhlaste se na počítači (START – ODHLÁSIT UŽIVATELE), na případné dialogové okno odpovězte, že nechcete nic uložit.
  4. Vyměňte si místo se sousedy u jiného počítače a znovu se přihlaste.
  5. Spusťte aplikaci MALOVÁNÍ. Klikněte na barvu, kterou máte nejraději. Nakreslete od ruky první písmeno svého jména.
  6. Spusťte aplikaci WORDPAD. Do okna zapisujte slova, která začínají stejnou souhláskou (Kanada, kanár, kolotoč). Napíšete jich alespoň dvacet?
  7. Před odhlášením z počítače zavřete všechny aplikace. Nic nechceme ukládat.

Napsat komentář