Spouštění aplikací

Ve čtvrté vyučovací hodině se budeme věnovat spouštění aplikací, přepínání mezi nimi a jejich ukončení. V počítači je instalováno množství programů (aplikací), které za nás pracují, poskytují nám zábavu a poučení. Abychom je mohli používat, musíme je umět spustit a ukončit (zavřít). Aplikaci najdeme nejčastěji v nabídce START. Po klepnutí myši se otevře sloupcová nabídka, která se může podle potřeby dále rozbalovat.
Očekávané výstupy pro žáka:
– najde tlačítko START, s pomocí učitele spustí požadovanou aplikaci
– podle návodu učitele spustí a vypne program

Pomocí prezentace žáky seznámíme se způsobem spouštění aplikací Malování, Kalkulačka a WordPad. Žáci zároveň s jednotlivými obrazovkami prezentace zkoušejí předvedené úkoly splnit na svých pracovních stanicích. Doporučuji, aby žáci pracovali ve dvojicích – navzájem si pomohou s plněním úkolů.

Nejprve podle slidu 2 a 3 žáci spustí program Malování. Slide 4 obsahuje úkol, který mají žáci v programu splnit. Okno zatím nezavírají. Poté spustí aplikaci WordPad (slide 5) a opět vypracují úkol, který je zadán na slidu 6. Aplikaci neukončují. Poslední program, který žáci spustí, je Kalkulačka (slide 7). Na slide 8 je připraveno několik úkolů, které mají žáci v průběhu práce s Kalkulačkou vyřešit. Kalkulačku opět nezavíráme.

Na předposlední obrazovce (slide 9) je představeno přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu. Žáci si přepínání na pracovních stanicích opět vyzkoušejí.

Poslední obrazovka (slide 10) žákům ukáže, jakým způsobem aplikaci ukončit. Na pracovních stanicích všechny aplikace ukončí, svou práci zatím neukládají.

Při hodině učitel kromě vysvětlení samostatné práce za pomoci prezentace radí žákům a kontroluje plnění zadaných úkolů na pracovních stanicích. Prezentaci na jednotlivých slidech ponecháme tak dlouho, jak žáci potřebují.

Napsat komentář