Zpívám, zpíváš, zpíváme

V minulosti zpívali lidé mnohem více než dnes. Většinu jejich repertoáru tvořily lidové písničky. To jsou ty, u kterých se už nikdy nedozvíme, kdo je složil, tedy kdo je jejich autorem. Pokud je u písně uvedeno jméno autora, nejedná se o píseň lidovou, ale umělou.
Výstupy pro žáka:
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase
– využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru

Hory, doly, černý les

hory_doly_cerny_les

V této lidové písničce se zajímavým způsobem střídá čtyřdobý takt s taktem dvoudobým (předznamenání na začátku notového zápisu).

  • Porovnáme 3. a 4. takt písně.
  • Jakou má píseň formu? (malá písňová forma dvoudílná)
  • Co tvoří první díl písně? (čtyřtaktové předvětí a melodicky i rytmicky totožné čtyřtaktové závětí)
  • Kolik taktů má druhý díl písně? (8 – předvětí a závětí opět po 4 taktech)
  • Je předvětí a závětí druhé části shodné? (rytmicky ano, melodicky se odlišují v posledním taktu z důvodu ukončení melodie)

Poslech – Antonín Dvořák: Dyby bola kosa nabróšená

Poslechneme si jednu píseň z Moravských dvojzpěvů. V tomto díle se Antonín Dvořák nechal inspirovat texty moravských lidových písniček. Celé dílo obsahuje 23 dvojhlasých písní s klavírním doprovodem. Písně měly sloužit k domácím koncertům v rodině pražského obchodníka Jana Neffa.

  • Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? (klavír)
  • V jakém tempu je písnička zpívána? (rychlém)
  • Kdo písničku zpívá? (dětský sbor)
  • Jakou dynamikou končí zpěv písně? (forte)
  • Zvedněte ruku na místech, kde každý z hlasů začne zpívat jiný text.

Mám ráda kytky

mam_rada_kytky

Anglickou lidovou píseň si zapíváme v originále i s českým textem. Jakmile zvládneme jednohlasý zpěv, píseň zazpíváme jako kánon. Zkusíme jednoduchý ostinátní doprovod na libovolný melodický nástroj (například xylofon).

Napsat komentář