Gotická iniciála

Ve středověku tvořili písaři v klášterech nádherné rukopisné knihy. Stránky nejen opisovali, ale také zdobili. Ke zdobení využívali především iluminace a iniciály. Gotickou iniciálu si společně zkusíme vytvořit.
Výstupy pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
– rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tuš, redispero, vodové barvy, misky na míchání barev, kelímek s vodou

Provedení

  1. Společně se seznámíme s uspořádáním rukopisných knih. Prohlédneme si ukázky písmailuminace, zdobení stránek a některé gotické iniciály.
  2. Promyslíme si, jak by mohla vypadat naše iniciála, pokud bychom přepisovali ve středověku knihu.
  3. Kterým písmenem bychom začali naši stránku? Čím bychom ho doplnili?
  4. Na čtvrtku kreslíme tuší iniciálu, střídáme linie, doplňujeme například kresby situací z naší třídy či města.
  5. Pokud nám na čtvrtce zbývá místo, doplníme sem gotická písmena, jako by text pokračoval. U stránky můžeme také vyzdobit okraje.
  6. Iniciálu a případné zdobené okraje lehce kolorujeme.
  7. Hotovou práci představíme spolužákům. Společně zhodnotíme, jak se nám podařilo ztvárnit list gotického rukopisu.

Ukázky žákovských prací:

145 147

146 152

Napsat komentář