Počtářské chvilky

V počtářských chvilkách si každou hodinu matematiky opakujeme pamětné počítání. Zařazeny sem máme také úsudkové slovní úlohy. Do svého sešitu si zaznamenávej, jak se ti počítání daří. Pokud získáš méně procent, ke chvilce se vrať a zkus ji vyřešit znovu.

1. pětice chvilek:
první – druhá – třetí – čtvrtá – pátá

2. pětice chvilek:
šestá – sedmá – osmá – devátá – desátá

3. pětice chvilek:
jedenáctá – dvanáctá – třináctá – čtrnáctá – patnáctá

4. pětice chvilek:
šestnáctá – sedmnáctá – osmnáctá – devatenáctá – dvacátá

5. pětice chvilek:
dvacátá první – dvacátá druhá – dvacátá třetí – dvacátá čtvrtá – dvacátá pátá

6. pětice chvilek:
dvacátá šestá – dvacátá sedmá – dvacátá osmá – dvacátá devátá – třicátá

7. pětice chvilek:
třicátá první – třicátá druhá – třicátá třetí – třicátá čtvrtá – třicátá pátá

8. pětice chvilek:
třicátá šestá – třicátá sedmá – třicátá osmá – třicátá devátá – čtyřicátá

9. pětice chvilek:
čtyřicátá první – čtyřicátá druhá – čtyřicátá třetí – čtyřicátá čtvrtá – čtyřicátá pátá

10. pětice chvilek:
čtyřicátá šestá – čtyřicátá sedmá – čtyřicátá osmá – čtyřicátá devátá – padesátá

11. pětice chvilek:
padesátá první – padesátá druhá – padesátá třetí – padesátá čtvrtá – padesátá pátá

12. pětice chvilek:
padesátá šestá – padesátá sedmá – padesátá osmá – padesátá devátá – šedesátá

13. čtveřice chvilek:
šedesátá první – šedesátá druhá – šedesátá třetí – šedesátá čtvrtá

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.