Paměť

Paměť je pro člověka velmi důležitá. Ve škole se ji snažíme trénovat hlavně v matematice a v českém jazyce. Paměť musí mít ovšem i hudební skladatelé. Pokud dostanou nějaký nápad, musí si ho zapamatovat do doby, že ho mohou zapsat do notové osnovy.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Poslech – Johann Sebastian Bach: Sinfonia z kantáty č. 29

Johann Sebastian Bach komponoval hudbu pro varhany. Dnes si poslechneme jeho kompozici provedenou na syntezátoru. Jedná se o moderní aranžmá. Pokud si umíte představit zvuk varhan v kostele, můžete nám říct, které předvedení by se vám líbilo více a proč.

Ó řebíčku zahradnický

S pamětí máme občas potíže. Někdy si nemůžeme na něco vzpomenout, jindy bychom naopak rádi na něco zapomněli. A o tom se zpívá v jedné lidové písničce.

rebicku

Písničku zpíváme tanečně, zpěvně a vázaně. Jednotlivé nádechy vedeme po čtyřtaktích. Zopakujeme si, jak podle notového záznamu poznáme, v kolikadobém taktu je píseň zapsána.

  • Na kolika hudebních nápadech je píseň postavena? (na dvou: 1.- 4. takt = první, 5.- 8. takt = druhý, 9.- 12. takt = opakování druhého s hudební tečkou)
  • V jakém taktu je píseň zapsána? (v třídobém)
  • Pohybový doprovod písně: každý žák provádí tři jakékoliv pohyby (ruka, noha, celé tělo). Musí je provést přesně rytmicky – každý pohyb odpovídá jedné době taktu.

Zkouška paměti na počítači

Počítač nám předloží deset tvrzení. Pokud budete s tvrzením souhlasit, napíšete ANO, pokud souhlasit nebudete, zapíšete NE.

Pletla v kytku

pletla_v_kytku

Dívčí hra s kytičkou – kam se provdá, koho si asi vezme?

  • V notovém zápisu si zapíšeme názvy not. Pozor si dáme na sníženou notu b.
  • V jakém taktu je písnička?
  • Zkusíme při zpěvu zataktovat.
  • V kruhu si zatančíme polkový krok s výměnou.

Napsat komentář