Formátování dokumentu

Devátá a desátá vyučovací hodina je věnována formátování dokumentu. Žáci se dozvědí, co je formátování. Postupně se seznamují s formátováním textového dokumentu, některými zásadami pro formátování. Poznávají formátovací panel, formát písma i odstavce. Krok za krokem si vše prakticky vyzkouší.
Výstupy pro žáka:
– píše samostatně krátké texty
– napsané texty jednoduše zformátuje
– v textovém editoru zpracovává zadané úkoly

Společně se při výkladu seznámíme s formátováním, formátovacím panelem, některými zásadami formátování, jak a proč měnit formát písma a odstavce. K tomu využijeme prezentaci.

Nato žáci na svých pracovních stanicích spustí textový editor Writer a seznámí se s formátovacím panelem. Přitom využijí nápovědu. Poté si do své složky stáhnou soubor pověsti. Každý z nich obdrží pracovní list s popisem samostatné práce.

Všech patnáct úkolů každý ze žáků postupně splní, svou práci uloží se zadaným jménem do své složky. Hotovou práci předvede ostatním spolužákům. Na závěr pracovního listu žák zhodnotí své znalosti a dovednosti.

Napsat komentář