Opakujeme počítání do sta

Na začátku školního roku opakujeme učivo z druhého ročníku. Opakujeme zápis čísel, jejich rozklad, porovnání. Přidáme počítání do sta.

1) Řada čísel a jejich psaní

a) Řada čísel: cvičení

b) Rozklad čísel: cvičení

c) Zápis čísel: cvičení

d) Napiš čísla: cvičení

e) Porovnej čísla: cvičení

2) Počítáme do sta

a) Sčítej bez přechodu: cvičení

b) Odčítej bez přechodu: cvičení

c) Přičítej a odečítej desítky: cvičení

d) Doplňuj chybějící znaménka: cvičení

e) Sčítej dvojciferná čísla bez přechodu: cvičení

f) Odčítej dvojciferná čísla bez přechodu: cvičení

g) Sčítej a odčítej písemně: tři listy

h) Sčítej dvojciferná čísla s přechodem: cvičení

i) Odčítej dvojciferná čísla s přechodem: cvičení

j) Procvičuj sčítání a odčítání dvojciferných čísel: cvičení

k) Sčítání dvojciferných čísel: hra

 
Našli jste chybu? Dejte nám vědět.