Námluvy

Když se holoubek snaží získat holubičku, obletuje ji a zpívá jí ty nejkrásnější melodie. Přinese jí také nějaký pamlsek. Stejné je to i u lidí. Líbí-li se chlapci nějaká dívka, snaží se jí nadbíhat, nosí jí tašku, kreslí srdíčka, škádlívá ji. Co se škádlívá, rádo se mívá.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby

A já su synek z Polánky

a_ja_su_synek

Nejprve si přečteme text, objasníme nářeční slova: gazděna = hospodyně, galánka = milá, salaš = obydlí pastýřů ovcí, bača = hlavní ovčák, synek = chlapec, dcerka = dívka

V písni vystupuje chlapec a dívka, kteří by se rádi vzali, a plánují společný život bez starostí, ve shodě a lásce.

  • Z kterých vesnic pocházejí? (chlapec – Polánka, dívka – Lidečko).
  • Zpěv písničky rozdělíme mezi chlapce a dívky. Chlapci zpívají 1. a 4. sloku, děvčata 2. a 5. sloku. 3. a 6. sloku zpíváme všichni společně.

Rytmický doprovod – hra na tělo

  • Z písně vybereme dvě rytmicky odlišná slova: synek, galánka.
  • Rytmus slov odpovídá ostinátní figuře, kterou budeme zpěv písně doprovázet.
  • Vymyslíme způsoby hry na tělo.
  • Chlapci a dívky nacvičí hru své ostinátní figury.
  • Zpěv chlapců doprovázejí rytmem dívky a naopak.

Poslech – Věra Bílá: U vody (Paš o paňori)

Nahlédneme do bohatství cikánské kultury. Melodie vycházejí z lidové poezie. V ukázce jsou předvedeny verše cikánského chlapce, který se zamiloval do děvčete:
U vody cikánské děvčátko,
mám je moc rád.
Mami, mami,
dej mi trochu vody.
U vody seděla sama
a čekala na mě.
Mami, mami,
dej mi trochu vody.

  • Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? (kytara)

Ach, má milá

ach_ma_mila

Moravská balada je smutná. Zpívá se v ní o nenaplněné lásce chlapce k dívce. Byl do ní hodně zamilovaný, namlouval si ji, ale ona si nakonec zvolila jiného.

  • Píseň zpíváme s předzpěvákem, stejný refrén opakujeme u každé sloky všichni.

Napsat komentář