Dopravní spojení

Pátá část je věnována vyhledávání dopravního spojení. Naučíme se, jak lze využít internet ke zjištění času odjezdu hromadného dopravního prostředku a spojení do vybraného cíle. Učivu věnujeme jednu až dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– učí se formulovat požadavek při vyhledávání informace
– využije jednoduché a vhodné cesty při vyhledání potřebné informace

Cestujeme-li vlakem či autobusem, můžeme si na internetu vyhledat dopředu dopravní spojení. Slouží k tomu adresa www.jizdnirady.cz. Po spuštění stránek se seznámíme s jejich funkcí, naučíme se, jak zadat místo odjezdu a příjezdu, jak přidat body zájmu (přestupní místa), jak hledat pouze přímý spoj. Zkusíme si vyhledat spoj do nepříliš vzdáleného místa, změníme časy odjezdu, příjezdu, vyvoláme si konkrétní jízdní řád.

Úkoly:

  1. Vyhledáme dopravní spojení z místa naší školy do Prahy a zpět. Do textového souboru zapíšeme, v kolik hodin vyjedeme a kdy se vrátíme. Kolik času nám zbude na prohlídku města?
  2. Podobné dopravní spojení zjistíme do pěti libovolných krajských měst. I zde budeme potřebovat čas na prohlídku města.
  3. Budeme muset v některém z těchto měst přenocovat, aby se nám výlet vyplatil?

Rozšiřující úkol:

Pro třídu připravíme výlet do vzdálenějšího města. Objevíme dopravní spojení, rozhodneme o času odjezdu. Připravíme prohlídku města – co uvidíme, co si prohlédneme. Budeme-li potřebovat ubytování, zjistíme jeho možnosti. Zkusíme připravit rozpočet výletu pro jednotlivce.

Napsat komentář