Československá republika

Ve dvanácté části se vydáme za našimi předky do Československa. Představíme si nově vzniklý stát i jeho prvního prezidenta. Povíme si o hospodářském rozmachu, nově vzniklých průmyslových podnicích a jejich výrobcích. Dotkneme se i života prostých obyvatel, jejich možností zábavy a trávení volného času. Smutnou stránkou je hrozba našeho velkého západního souseda, která vedla až k rozpadu prosperujícího Československa. Tomuto tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
– objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

Nejprve si přestavíme nově vzniklý stát a jeho rozlohu, všimneme si, z kterých zemí se skládal a jakým problémům musel hned zpočátku čelit. Blíže si všimneme prvního československého prezidenta. Dále se budeme věnovat československému hospodářství, stavbě přehrad, rozvoji průmyslových podniků a zemědělské výrobě. Představíme si známé československé herce a spisovatele, povíme si, jak lidé mohli trávit svůj volný čas. V době střídání prezidentů v úřadě postihla Československo krize. S ní souvisí i hrozba ze strany Německa, která v důsledku vedla k zániku Československa. Objasníme si pojmy Sudety, pohraniční opevnění, Mnichovský diktát a Druhá republika.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Republika československá), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartě Vývoj českého státu si všimneme rozlohy a znaku Československa.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Tvář nového státu, První prezident, Jak se žilo v první republice?, Republika se hroutí.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Republika československá. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Využít můžeme i testík zařazený na konci této kapitoly v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O Baťův poklad. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Napsat komentář