Evropské státy a jejich hlavní města

Sedmá kapitola je věnována evropským státům a jejich hlavním městům. Je zaměřena především na práci s mapou. Dále sem zařadíme práci s textem – hledání informací. Učivu věnujeme sedm vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka:
– vyčte z map základní údaje o všech evropských zemích
– dokáže vysvětlit grafiku map, používá vysvětlivky
– shromažďuje poznatky o EU, využívá při tom různých zdrojů
– porovná přírodu a způsob života v naší zemi s jinými evropskými zeměmi

Seznámení s evropskými státy a jejich hlavními městy máme rozděleno do šesti částí – vyučovacích hodin. Pro každou část máme připravenu prezentaci a pexeso s přiřazováním dvojic stát – město. Kartičky můžeme využít také při procvičování učiva k přikládání na nástěnnou mapu Evropy, žáci mohou k obrázku říkat informace, které vypátrali. Kartičky lze třídit podle dalších hledisek (světové strany, velikost státu, vzdálenost měst od Prahy…). Pro zjišťování informací o státech a jejich hlavních městech využijeme internetovou učebnici. Zjištěné informace zapisujeme do sešitu. Soustřeďujeme se především na turistické informace důležité pro případnou návštěvu. Zapsat si můžeme i údaje o hospodářství dané země.

Jednotlivé vyučovací části:

Sedmá vyučovací hodina je opakovací. Soustředíme se především na práci s mapou. Využijeme program Cestujeme po Evropě. Zvolíme modul Poznáváme Evropu – zde si vybereme oblast Státy a Města. Využít můžeme možnost Určujeme (s nápovědou) či Hledáme (bez nápovědy). Výsledky se svým jménem vytiskneme, nalepíme do sešitu a oznámkujeme si.

Na počítači využijeme doplňovačku Evropské státy a přiřazování názvů států a jejich hlavních měst.

K procvičení místopisu využijeme pracovní list.

Napsat komentář