Plocha a ikona na ploše

Šestá vyučovací hodina je věnována ikonám na ploše. Některé aplikace mají na pracovní ploše ikonu. Ta slouží k rychlému spuštění programu. Dvojitým kliknutím (dvojklikem) program spustíme a nemusíme ho zdlouhavě vyhledávat v nabídce START. Dvojité kliknutí znamená rychle stisknout tlačítko myši, nesmíme ovšem přitom myší pohnout. Pokud se nám dvojklik nedaří, stačí ikonu podbarvit – kliknout na ni a poté stisknout ENTER. V druhé části hodiny každý žák zhodnotí, jak naplnil očekávané výstupy.
Očekávané výstupy pro žáka:
– vyhledá požadované ikony na ploše
– pomocí ikon spustí požadovaný program

Na ploše budeme vyhledávat některé ikony a pomocí dvojkliku se budeme snažit spustit jim přiřazené aplikace. Pokud se nám nezdaří dvojklik, aplikaci spustíme pomocí tlačítka Enter.

Úkoly:

 1. Na pracovní ploše najdi ikonu TENTO POČÍTAČ. Poklepej na ni. Zobrazí se ti okno. Prohlédni si, co je v něm zobrazeno. Poté okno zavři.
 2. Vyhledej na ploše ikonu KOŠ. Odpadkový koš je místo, kam se odkládají odstraněné soubory. Poklepej na ikonu a podívej se, zda je koš prázdný. Pokud není prázdný, můžeš jej pomocí příkazu SOUBOR – VYSYPAT KOŠ vysypat. Okno poté zavři.
 3. Na pracovní ploše vyhledej ikonu pro spuštění internetového prohlížeče. Internetový prohlížeč spusť a vyhledej stránky naší školy. Okno prohlížeče zavři.
 4. Vyhledej na ploše ikony některých výukových programů, s nimiž pracujeme v jiných předmětech. Postupně je otevři. Vyměň si místo se sousedem a otevřená okna postupně zavři.

V další části hodiny spolu se všemi žáky zhodnotíme, jak každý z nich naplnil očekávané výstupy. Můžeme je například postupně zapisovat na magnetickou tabuli a žáci k nim přidávají smajlíky (zvládám bezpečně; rozumím, ale nezvládám; zvládám s pomocí spolužáků; vůbec tomu nerozumím). Žáci si nakreslí tolik smajlíků, kolik výstupů hodnotíme a přidají je k zapsaným větám.     

Výstupy:

 • Poznám části počítače a přídavná zařízení; vím, k čemu slouží.
 • Využívám standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií.
 • Sám správně zapnu a vypnu počítač a vím, kdy mám zapnout a vypnout monitor.
 • Najdu tlačítko START, s pomocí učitele spustím požadovanou aplikaci.
 • Vyhledám požadované ikony na ploše, sám spustím aplikaci pomocí ikony na ploše.
 • Podle návodu učitele spustím a vypnu program.
 • Zavírám okno, dokážu ho minimalizovat a maximalizovat.
 • Respektuju pravidla bezpečné práce, nezasahuju dovnitř počítače a periferií.

Napsat komentář