Karty osudu

K čemu slouží karty osudu? Kdo je vykládá a proč? Proč lidé chtějí znát svoji budoucnost? Prohlédneme si různé karty osudu, všimneme si, jaké náměty zobrazují. Společně si sestavíme vlastní karty osudu.
Výstupy pro žáka:
– ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
– aktivně pracuje s ilustrací
– seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, pastely, vodové barvy, kelímek s vodou, štětec, tužka, guma, pravítko, ukázky karet k vykládání osudu

Provedení

  1. Prohlédneme si různé karty osudu, podíváme se,jaké jsou na nich náměty.
  2. Vybereme si nějakou osudovou situaci, například štěstí, zrada, bohatství, svatba, smrt, naděje, samota, přátelství.
  3. Zkusíme k této situaci nakreslit svoji osudovou kartu.
  4. Nejdřív uděláme podél krajů čtvrtky tenký rámeček, dole necháme volný obdélník pro nápis názvu karty.
  5. Lehce načrtneme tužkou základní tvary, obrázek zpracujeme pastely.
  6. Plochy vybarvíme vodovými barvami. Pozor musíme dát na to, aby se barvy nerozpíjely, nevpíjely do sebe.
  7. Práci dáme uschnout, poté do dolního rámečku napíšeme název zpracované životní situace.

Ukázky žákovských prací:

123v 124v

125v 126v

127v 128v

Napsat komentář